Najnowsze badanie dowodzi, że brutalne gry komputerowe nie wywołują agresji u dzieci!

Mit jakoby brutalne gry wideo stanowiły przyczynę agresywnych zachowań dzieci i młodzieży, pojawił się już lata temu. Nauka niejednokrotnie obaliła te tezy, jednak w umysłach ludzi ogłupionych telewizją, korelacja miedzy grami a agresją zawsze pozostaje „oczywista”. Jeśli ktoś jest jednak zainteresowany prawdziwym stanem rzeczy, całkiem niedawno pojawiło się badanie naukowe, które nie pozostawia złudzeń w tej materii.


Trwające blisko 10 lat badanie opublikowane w czasopiśmie Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, nie wykazało jakiegokolwiek związku między brutalnymi grami wideo w dzieciństwie, a wzrostem gwałtownych zachowań w późniejszych latach. Na potrzeby badania, specjaliści wybrali grę Grand Theft Auto. Czy zatem gra opierająca się na kradzieży, strzelaninach i bijatykach wywarła jakiś wpływ na umysły dzieci?


Na początku badania, naukowcy zrekrutowali 500 uczestników o wieku około 14 lat. W okresie próbnym uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące czasu spędzonego na granie w GTA. Po upływie dekady i podsumowaniu wszystkich danych, podzielono uczestników na trzy grupy. Grupa 1 grała jedynie w dzieciństwie i stopniowo traciła zainteresowanie, gdy dorosła do pewnego wieku; Grupa 2 grała umiarkowanie w dzieciństwie i częściej wybierała takie gry, gdy dorastała; Grupa 3 prawie nie grała w dzieciństwie, ale z wiekiem zaczęła grać coraz więcej. Co za tym idzie, jedynie grupa 2 przejawiała jakikolwiek wpływ gry, z tym że nie dotyczył on poziomu agresji a raczej upodobań.

Dzieci z grupy 1, które spędzały najwięcej czasu na brutalnych grach w młodym wieku, nie wykazywały istotnej różnicy w poziomie agresji w wieku dorosłym w porównaniu z dziećmi, które grały bardzo mało. Grupa umiarkowana, która grała konsekwentnie przez cały okres dojrzewania, wykazała najwyższy poziom agresji, jednak również nie wykraczał on poza normę. Wyniki badań pokazują, że brutalna zabawa na wczesnym etapie rozwoju dziecka nie prowadzi do agresji w późniejszym życiu.